Logo Picture

Podziel się świadectwem

Wybrane świadectwa opublikujemy. Możesz sam/sama wybrać, jak Twoje świadectwo będzie podpisane. Jeżeli chcesz, możesz także podać kontakt do Ciebie (nie będzie on nigdzie widoczny).

Wysłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wprowadzonych danych. Masz prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, oraz żądania ich usunięcia. Więcej informacji o administratorach oraz informacje kontaktowe znajdziesz na stronie: Kościół Chrześcijański RIVER w Krośnie.